Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Reposted fromgruetze gruetze
5234 014d
Reposted byniedobrzefillandia
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
3749 f000 500
Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem innej osoby (np. ustami, policzkiem, dłonią) lub przedmiotem.
Reposted fromstormymind stormymind
0748 d7ec 500
Reposted byKciukWzupiemllescribblerhashgafosiuusagiaddictjestemretardemseaweed
0588 439e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
a to jestem ja. ^.^
9607 359d
Reposted byno-longer-koreblackirisDas-huepfende-KommapsilocybemermaidzembataMountainGirlfireaway

William Butler Yeats

Had I the heavens' embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

Reposted byamoniakpredictableanniemolotovcupcakekrolfasolekdelavide
5309 e015 500
Reposted fromproddy proddy vianaich naich
7184 51b8 500
Reposted frommayseo mayseo vialulunoire lulunoire
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz
— Julian Tuwim
Reposted fromgaby gaby vialulunoire lulunoire
2905 e8f2
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasiostra siostra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl