Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo
9036 2338
Reposted frompszemek pszemek viamolotovcupcake molotovcupcake
9907 3e55 500
Reposted fromdivi divi viano-longer-kore no-longer-kore
7392 d394 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianiefajna niefajna
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viacholera cholera
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacholera cholera
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacholera cholera
but take it!
prawie shibari!
9413 eedf 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy
1950 65c0
Reposted frompussyporn pussyporn
2218 be6e 500

the-night-picture-collector:

Hiroshi Watanabe, Octopus

6516 9bdb 500
H. Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl