Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kochana, Owca nie żyje aka bridgesburnt23.soup.io przykro mi ale powinnaś wiedzieć.
8946 3bad 500
Reposted byNajadazoneksininen
4072 f1e9
Głód poświadczał, że człowiek jest. Głód budził, głód usypiał. Głód przytulił, pocieszył, pogłaskał. Głód był nieraz jedyną przystanią (...)
— Myśliwski
Reposted fromskeletal skeletal viaasafeather asafeather
Reposted fromposzum poszum
1808 939e
Reposted bybriatskaantproofnightmvremaryjanejanislucywithdiamondsletsgodrinktogether
a teraz nie żyjesz, Aleksandro i mam puste serce. do wszystkich znajomych zupowych Owca aka bridgesburnt23 nie żyje. bardzo mi przykro.
Reposted byinfinitenoisesininenhiroshima2
4960 1867
Reposted fromlaters laters
8378 8fd8
Reposted fromkarmacoma karmacoma
1142 d4ca
Reposted fromhagis hagis
mogę prosić o źródło?
wstyd, mam na półce... :c
2496 4b1f 500
Nap
Reposted fromvolldost volldost
5564 16ad
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisza misza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl