Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6676 5cdc 600
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viairmelin irmelin
7135 e7fb
Reposted byazazelPicki91xwyczesanagitaraxshitsuriitemizeMezame
6196 a970
Reposted byrobints robints
6188 82d9
Reposted byamphetaminelogichashpiehusinto-blackPuck152jemkartoflee-modalna-artazazelcelmaifrumoshugostiglitzpunisherollanderer-tobikalesorzideshowbobmllevtak-czekam
0226 25bc 600
Reposted byrobintsinspiracyjna
0070 c305 600
Reposted bynaichPorannyworkmanHypothermiazelbekonmociumpaniethor7oskizzov2pxbiesyfiodoragruetzegrarzynkajustonebulletdudkuirmelinAgnesjaphypikolokolodarksideofthemoonstiopa46zoraxedhellcattolicoltemetafnordLonePoProstuquantumgr8dizasterslovabercikthor7ojanuschytrusLukasYorkLukasYorkmemesjaszYolosuppetchortTehawankaHogattaataiinawetsredniolaberblanaichWhiteLightkokolokofiffeyLightStepToNowherereloveutionppiotruscarsten233passingbirdziebloodrainbowhormezalarwyastralnetfuzideshowbobSchweinekloetendontgopati2k6ki-adiCartman128notnecessarilytytekNayuebisSardionoskiretjivtoken0bolwazydieselmowernajmagiczniejszykrzysztofhoernchenkotzepunisherGabreiilananagoambassadorofdumbtelupomoorshowmetherainbowkwasmiloszfriquelllmantonimmumme
0069 c5bf 600
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
7427 0958 600
Reposted bychudazupapkz451dejno
6660 cd26
Hello, here is how to unfuck Soup.io and make it usable again.

1. Launch Notepad as Administrator (Start -> type "Notepad" -> right click -> "Run as Administrator".)
    THIS IS IMPORTANT - if you run the Notepad normally you won't be able to save the file.
2. Press "File" -> "Open"
3. In the "File Name" field enter the path below:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts


(note: this may be different depending on the version of Windows you're using - just Google for "hosts file" if the following path doesn't work)

4. At the end of the file (in a new line) paste the following.

77.244.254.19 static.soup.io

5. Save the file. If you can't save the file you're most likely not running Notepad as an Administrator. Refer to step 1.
6. Go to your soup profile (in the browser) and press Ctrl+R. If it looks normal - congratulations, you did it!
7. REPOST / TELL EVERYONE YOU KNOW ABOUT THIS GUIDE.
8. Enjoy your unfucked soup!
Also join our discord! https://discord.gg/62uaQEm
Reposted fromzelbekon zelbekon viaargasek argasek
6090 f157 600
Reposted byshampainmllescribblerjustonebulletoparyabsurduapluzynamothsdevourerpati2k6sadpornAdalbert67inspiracyjnasrcemojeno-longer-koreloca-blueberrypannakojotecrivainapieczarkowa
Portishead - ALL MINE
8093 19cc 600
William Adolphe Bouguereau, “All Soul´s Day”, 1859.

i życie bez Was jest martwe.
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
8089 3229
Reposted bykwasmiloszhashfavouriteworstnightmareAMPLIDUDEeyelyncool-carlos
2198 0aea
Reposted bycallasfavouriteworstnightmarefapchlupfaphashkatastrofofischikellainspiracyjna
2187 085f
Reposted byshampainjazonniedoskonaloscgedhashponurykosiarzrobxcoxchceszhashosiu100pschaafdanthemanp125OnlyOrange
Basement Jaxx - Scars
3610 e94a 600
Roy Lichtenstein

Reposted bymolotovcupcakehashztarSilentForesthormezaSenyiapumpernikielmrrrutentacleguypasisiaLuukkanitroventrobintsbeltanegruetzepati2k6token0favouriteworstnightmarefabismus
7969 b022 600
Andre Kertesz (1894-1985)  - Martinique (1972)
Nie rozumiem was. Jesteście tacy inteligentni, a jak tylko człowiek zechce zrobić coś tak zwyczajnego jak zgon, to wszyscy się dziwią. Co za ludzie!
— Sławomir Mrożek, Tango.
Reposted frommhsa mhsa
Lasy są jak ludzie (...) i aby je poznać, należy z nimi przebywać. Z przypadkowych spacerów, gdy trzymamy się dobrze udeptanych ścieżek, nie narodzi się nigdy bliskość. Jeśli chcemy się zaprzyjaźnić z lasem, należy mu składać częste i pełne szacunku wizyty o różnych porach; o poranku, w południe i wieczorem, wiosną, latem, jesienią i zimą. W innym razie nie poznamy go, jak należy, a wszystkie próby udawania nie zrobią na nim wrażenia. Las ma swoje sposoby trzymania obcych na dystans i zamyka serce przed zwykłymi spacerowiczami. Nie ma sensu szukać więzi z lasem z innych pobudek, niż szczera miłość. Las to rozpozna i skryje przed nami wszystkie sekrety. Lecz jeśli okażemy mu uczucie, będzie życzliwy i obdarzy takimi skarbami piękna i radości, jakich nie da się kupić ani sprzedać na żadnym targowisku.
— Lucy Maud Montgomery, "Błękitny zamek"
Reposted fromcudoku cudoku viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl