Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Można zakochać się w kobiecie, która nie lubi książek? Można, ale po co? Kto przy zdrowych zmysłach zakochuje się w kobiecie, która nie lubi książek?
— Jerzy Pilch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamisza misza
9355 6a91
Reposted fromMamba Mamba viaumakemewannafuck umakemewannafuck
7929 a48a 500
Reposted bymolotovcupcakeschaaf
7927 f24f 500
Reposted bymolotovcupcakenothingiseverythingzEveRnitroventylem235schaaf
hyhehe, tru.

6932 7171
Reposted fromhahaha-no hahaha-no viaRani Rani
1776 af2f 500
Reposted frommagat magat
9410 6891 500
Reposted bynoisetaleshoudajestemzerowujcioBatmetalfairysunshines4meresolvedckisbackmagatdeepfrozenpizzapieKetchupsuicidexiuminTheCrimsonIdolpoppymufflonkartoNikgrohzkapustombesideyoujasminnieeliseeegsZlaKobietajuffeldumfbackeviolatorprincess-leiaursnothingiseverythingopenheartallinonenazghulmigdalowestark
7889 1f27 500
Reposted byQlkarawwrrBloodyHeartdum-spiro-sperotakegoodcarealliwantisyouhomczinowakownagittaarahasandraasylopathinvisibilepodkrawatem
*hahahaha*
3561 12a4 500
jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
Reposted byharridanbridgesburnt23argentum
6108 e240 500
Reposted byharridanalready-dead
6107 10fd
Reposted byVostokschaafPotatosyumiinkwizytorknurek
6106 8436
Reposted byzulkautoopiaImmortalyswaitingfortheguidexcwajdaxschaafKryptonitesofiasmushuhorstianeplaetzchenJaanis93timmoenoirfaerysnothingiseverythingHorayNareakrybusfurie
6104 3fa6 500
Reposted byblackirishoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl