Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1465 63ee 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viajustynki justynki
5266 e0f0 500
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaargasek argasek
“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo
9036 2338
Reposted frompszemek pszemek viamolotovcupcake molotovcupcake
9907 3e55 500
Reposted fromdivi divi viano-longer-kore no-longer-kore
7392 d394 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
It's a little embarrassing that after 45 years of research & study, the best advice I can give people is to be a little kinder to each other.
— Aldous Huxley
Reposted fromgoaskalice goaskalice vianiefajna niefajna
4669 f657
Reposted fromkarahippie karahippie
9049 45ff 500
9056 6e17 500
9058 b2c5 500
9059 9a64
9068 ae33 500

amospoe:

Splish, splash
I was takin’ a bath
Long about a Saturday night… yeah!
Rub-a-dub
Just relaxin’ in the tub
Thinkin’ everything was all right.

Well… I stepped out the tub
Put my feet on the floor
I wrapped the towel around me
And I opened the door.

And… then-a… splish, splash
I jumped back in the bath
Well… how was I to know
There was a party going on.

– Bobby Darin

Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viacholera cholera
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacholera cholera
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacholera cholera
but take it!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl