Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
7908 1840
Reposted bywasnaedeadlyzurawianiaczka
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth
4807 bdca 500
Reposted bymacka123RudeGirlQlka
6168 cff4 500
Reposted bymiszeleSantheschaafMewichigosatyrawonko21sucznikOhSnapZerthinmolotovcupcakeZoonk11strzepynyaakohiroshima2carlandlouiseankinsztukamatorkamisanthropeatramentovvaDagarhentoniewszystkovogeljabolmaxkrybussprawnyschaafelentariecover-my-eyesavieemr-absentiabellthecatKryptonitenanagoanderer-tobikazikovawrite-url-hereAnnetteVictoriaxhiatusxglosolidusixbladzikloca-blueberryqbshtallmauakTokyoMEWSthtwins4ever
6166 8e25 500
Reposted bySkydelan Skydelan

"Wszystko, co idealne, zjawia się w tym życiu tylko na moment, albo raczej wcale się nie zjawia, lecz zostaje po czasie ulepione z okruchów, przemyślnie wybranych spomiędzy tego, z czego dałoby się ułożyć zupełnie inny wzór".

J. Sosnowski, Sen sów

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
2530 9cb0 500

Aurelija Karaliūnaitė - Silence
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/06/aurelija-karaliunaite-silence/

Reposted fromcuty cuty
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viapredictableannie predictableannie
4464 579d
Reposted bychudazupabrzaskshitsuriecrivainschaaftbtfjabolmaxklara-duxmalajnainabadalena
4179 d20a
Reposted fromflachsen flachsen
4055 78e1 500
4054 3ad3 500
4047 3b14 500
1109 8309
Reposted fromdesinteressement desinteressement
Reposted fromchudazupa chudazupa
9112 1866
Reposted frommisza misza
3460 b383 500

Harmonic Distortion, a solo exhibition by Mat Chivers

Reposted fromkimik kimik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl